Hợp đồng bán máy phát điện Doosan 325Kva

Dự án: Hợp đồng bán máy phát điện Doosan 325Kva.

Chủ đầu tư : Tại Tây Mỗ, Hà Nội

Ngày dự án : 03/04/2017

Doosan 325Kva Doosan 325Kva Doosan 325Kva