Hợp đồng bán máy phát điện Mitsubishi 8DC9 250Kva

Dự án : Hợp đồng bán máy phát điện Mitsubishi 8DC9 250Kva

Chủ đầu tư : Tại Hà Nội

Ngày dự án : 28/02/2017

mitsubishi 8dc9 250kva mitsubishi 8dc9 250kva