Cung cấp dàn xe nâng bên nhà máy LG

Dự án : Kí kết hợp đồng thuê hơn 50 xe nâng với nhà máy LG

Chủ thầu : LG

Thực hiện 4/2016Hơn 50 xe nâng cho bên LG

Hơn 50 xe nâng cho bên LG Hơn 50 xe nâng cho bên LG Hơn 50 xe nâng cho bên LG Hơn 50 xe nâng cho bên LG
Hơn 50 xe nâng cho bên LG

Địa chỉ :Số 38 Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim – Q.Hoàng Mai – Tp.Hà Nội

Liên hệ : 0969 855 862