Cho thuê máy phát điện 400Kva tại Hà Nam

Dự án : Hợp đồng thuê máy phát điện 400Kva tại Hà Nam

Chủ đầu tư : Tại Hà Nam

Ngày dự án : 13/03/2017

Máy phát điện 400kva Máy phát điện 400kva Máy phát điện 400kva Máy phát điện 400kva Máy phát điện 400kva Máy phát điện 400kva Máy phát điện 400kva