Xe cẩu bánh lốp 10 tấn
Xe cẩu bánh lốp 10 tấn

Cẩu bánh lốp 10 tấn

Cẩu bánh lốp 10 tấn

Model:    Cẩu bánh lốp 10 tấn
  Hãng SX: Cẩu bánh lốp 10 tấn
  Tình trạng: Còn hàng

DOI TAC